Bezpieczeństwo żywności

Wdrożenie systemu HACCP wg przepisów prawnych polskich, unijnych oraz Codex Alimentarius. Oferujemy:

 1. Przeprowadzenie audytu, który ma na celu zbadanie aktualnej sytuacji Państwa firmy w kontekście wymagań systemu HACCP.
 2. W oparciu o audyt przeprowadzimy wdrożenie systemu HACCP. Przeszkolimy kierownictwo oraz pracowników firmy.
 3. System HACCP wdrażamy w oparciu o:
  a) Przepisy prawa polskiego i unijnego ustawę o bezpiczeństwie żywności i żywienia, rozporządzenia 852/2004, 853/2004 i 183/2005
  b) Normę ISO 22000:2006 System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności - wymagania dla wszystkich uczestników łańcucha żywnościowego
  c) WHO/FAO Codex Allimentarius (Basic Text on Food Hygiene - annex to CAC/RCP 1-1969, rev. 3, 1997)
 4. Przygotujemy całość dokumentacji wymaganej przez organy kontroli urzędowej lub jednostki certyfikującej.
 5. Końcowym etapem jest przeprowadzenie audytu mającego na celu przygotowanie firmy do certyfikacji i utrzymywania systemu HACCP.

Duże doświadczenie, profesjonalizm i niewysokie ceny są naszym atutem: link

hacap instrukcje księga jakości stołówka szkolna, wdrożenia audityZakres naszych usług obejmuje profesjonalene doradztwo w zakresie bezpieczeństwa żywności oraz pasz. Przygotowujemy dokumentację GHP/HACCP dla zakładów żywienia zbiorowego, restauracji. Szkolimy pracowników w firmie. Prowadzimy audyty wewnętrzne oraz przeglądy zarządzania. Lista naszych Klientów: link

Pozycjonowanie

usuwania odpadów, karta kontroli przyjęcia towaru, iso przemysł spożywczy, procedura ghp, plan haccp, krytyczne punkty kontroli, systemy żywnienia, co to jest hacap, instrukcje gmp, dobra praktyka higieniczna instrukcja, dobra praktyka higieniczna w sklepie spożywczym, plan dobrej praktyki higienicznej, praca haccp, procedura mycia, księga jakości laboratorium, towaroznawstwo żywności, haccp mleko, główna inspekcja weterynaryjna, praca przemysł spożywczy, instrukcja mycia rąk, normy do pobierania próbek lodów, ogólne zasady higieny żywności, instrukcja sanitarna mycia sanepid, towaroznawstwo praca, towaroznawstwo spożywcze, dobra praktyka produkcji, haccp wdrażanie, procedury w gastronomii, bezpieczeństwo produkcji i obrotu żywnością, instrukcja mycia rąk, prawo gastronomia, haccap w zakładzie, instrukcje ghp, haccp transport, 258/97/we, procedury haccp mleko, hotelarstwo - bhp, certyfikat hacap, inspekcja weterynaryjna, karty kontrolne, transport żywności, dobra praktyka haccp, sanepid hacap, procedura mycia rąk, gmp ghp w sklepie, instrukcje sanepid, ghp, pasze praca, haccp ghp gmp, księga haccp, instrukcja mycia i dezynfekcji rąk, procedury mycia rąk, instrukcje dobrej praktyki higienicznej, karta przyjęcia towaru, bezpieczeństwo żywności i weterynaria, dobra praktyka higieniczna i produkcyjna, haccp-wdrażanie systemu, instrukcja dezynfekcji, haccap instrukcje, hacap w gastronomii, instrukcja mycia urządzeń chłodniczych, rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady we nr78/2002, reklamy środków spożywczych, zasady dobrej praktyki higienicznej, sanepid wymagania, dobra praktyka i instrukcje, haccp procedury, higiena żywności i dobra praktyka produkcyjna, instrukcja ghp, przepisy hacap, 1829/2003/we, organoleptyczna, instrukcja systemu jakości, procedura ochrony zakładu przed szkodnikami, gotowy haccp, systemy zapewniania bezpieczeństwa żywności, instrukcja usuwania odpadów, higiena pracy hacap, stołówki zakładowe, procedury mycia, aseptyczne produkty, rozporządzenie dotyczące gastronomii, haccap w gastronomii, rozporządzenie parlamentu europejskiego78/2002, towaroznawstwo hotelarstwo, karty wzorcowania, uprawnienia do nadawania hacap, rozporządzenie we nr82/2004 parlamentu europejskiego i rady z dnia9 kwietnia004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu: link

BRC / IFS

Szukaj

Bezpieczeństwo pasz

Wymagania HACCP dla produkcji materiałów paszowych, zbóż, standard GMP plus. Transport zbóż. More…

Łańcuch biopaliw

Zrównoważony rozbój biomasy i biopaliw. Wymagania dyrektywy 2009/28 oraz systemów REDcert, ISCC, 2Bsvs, NTA8080. More…

Projekty zakładów

Projektowanie i doradztwo w zakresie produkcji spożywczej i pasz. Wymagania Inspekcji Weterynaryjnej, jednostek certyfikujących. Modernizacje linii produkcyjnych. More…